موسیقی چیست؟

موسیقی چیست؟ موسیقی یکی از فعالیت های بشری است که اساس آنرا صدا و سکوت تشکیل میدهد.موسیقی هنر بیان احساسات بوسیله ی آواها و اصوات است به گونه ای که خوش آیند باشد و بتواند احساسات مختلف مثل شادی٬غم٬نگرانی٬امیدواری٬ترس٬شجاعت و اقتدار و … را انتقال دهد.از دیدی دیگر موسیقی زبانی مشترک بین تمامی انسان ها … ادامه خواندن موسیقی چیست؟